• cz
  • en
Produkty

Dobrý Ladislav

Ladislav Dobrý(12.6.1901 v Plzni - zemřel v roce 1978) malíř.Studoval
soukromě u malířů J.X.Jokela a A.
Janečka-Pardubského.Často vystavoval.
Studijní cesty po Slovensku a Zakarpatské Rusi.