• cz
  • en
Produkty

Janeček Ota

Ota Janeček (15.8.1919 v Pardubičkách - 1.7.1996 v Praze) malíř, grafik a ilustrátor
V letech 1937–1939 studoval kreslení a deskriptivu na Českém vysokém učení technickém v Praze u profesora Blažíčka, Boudy a Pokorného. Pak studoval na Uměleckoprůmyslové škole v Praze 1941–1942 u profesora Nováka. Svým dílem zasáhl do malby, plastiky, volné grafiky, knižní ilustrace i do užité tvorby. S grafických technik používá dřevořez, linoryt, suchou jehlu, litografii, měkký kryt, akvatintu, serigrafii a kombinovanou techniku. Zabýval se textilní tvorbou, plastikou, šperkem. Základním inspiračním zdrojem byla příroda a lyrický prožitek. Jeho první malířská díla byla poznamenána expresivitou typickou pro válečné období. V některých obrazech zpočátku čtyřicátých let se objevuje inspirace Amedeem Modiglianim, ale od roku 1943 proniká do jeho děl i vliv kubismu.Již zde začaly krystalizovat okruhy jeho pozdější tvorby, především kresby dívčích aktů. V roce 1948 pracoval v dílně Ústředí lidové umělecké výroby v Uherském Hradišti, kde vytvořil řadu keramických děl a textilií. V letech 1945, 1946 a 1956 pobýval v Paříži. Za pobytu španělských malířů pařížské školy v Československu byl s nimi v trvalém kontaktu. V padesátých letech se objevuje v jeho díle téma Trav a Ptáků, poté Stromů a Zimních zahrad, následně pak Města. Začátek šedesátých let je ve znamení nefigurativní malby Organismy, v polovině 60.let
dominuje lidská postava Ecce Homo. K typickým motivům jeho malby v 70. a 80. letech naopak patří jemná, jakoby zasněná stylizace květin, ptáčků, motýlů, stromů, vajec či stébel trávy, připomínající svou křehkostí mistry japonských závěsných obrazů. Vznikají i nové cykly - Slunce a Země nebo obrazy různých imaginárních a mystických krajin. V kresbě i grafických technikách se hojně věnuje rovněž svým charakteristickým dívčím aktům. V malířské tvorbě od osmdesátých let se objevuje symbol vejce. Poslední období jeho tvorby je neustálým
dialogem mezi člověkem a přírodou. Kromě malby tvoří velice významnou část Janečkova díla grafika, především linoryty, litografie a suchá jehla. Vytvořil okolo 1000 grafických listů, které však nijak neevidoval a jen zřídka uváděl vedle podpisu i rok vzniku. Janeček realizoval za svůj život velkou řadu knižních ilustrací (Hrubín,  Halas,  La Fontaine, Ovidius, Wilde, Seifert či Verlaine, později ilustrace ke staré čínské poezii) a kreslil rovněž portréty.Několikrát byl Janeček vyznamenán v soutěži o nejkrásnější československou knihu roku.V roce 1963 získal první cenu v Sao Paulu za ilustraci dětské knihy, roku 1970 stříbrného orla na Mezinárodním knižním veletrhu v Nice. Od roku 1943 byl členem Spolku výtvarných umělců Mánes a od roku 1945 Sdružení českých umělců grafiků Hollar, jako host vystavoval s Uměleckou besedou. Autor řady československých známek.
Jeho celoživotní dílo bylo završeno v roce 1995 velkou retrospektivní výstavou v pražském Mánesu. Samostatně vystavoval v mnoha našich městech a v zahraničí od roku 1942 až do roku 1995. Jeho díla jsou v Národní galerii v Praze, v londýnské Tate Gallery, v Národní knihovně v Paříži, v MC Nay Institute v San Antonio (USA), v japonském Tochigi Prefectural Museum of Fine Arts a v National Gallery of Wales.
Souhlasím

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Více informací