• cz
  • en
Produkty

Krejsa Josef

Josef Krejsa (14.3.1896 v Husinci u Prachatic - 21.4.1941 tamtéž ) malíř a grafik.
Studoval u malíře dekorací Františka Kováře v Netolicích, kde maluje interiéry zámků, přičemž všechny udivuje jeho samostatnost.V letech 1912 - 1914 studoval na umělecko průmyslové škole ve Vídni, u profesorů Fr. Alta a Tomce, později též ve Florencii a na Akademii sv.Lukáše v Římě. Vynucený pobyt v zajateckém táboře v Santa Maria nad Neapolí, kde se stává žákem Františka Pavla Michettiho.
Pořádal studijní cesty po Itálii a po Karpatech. Na konci války se vrátil do rodného Husince a po propuštění z armády odešel do Prahy, kde pracoval v malírně Národního divadla a studoval na AVU u Maxe Pirnera. Osobní přesvědčení i vliv studia české krajinomalby, především malířů 19. století, kteří vytvořili pevnou a širokou základnu českého krajinářství pro příští generace, jej opět přivádí k této tématice. Stejně jako Josef Navrátil, Adolf Kosárek, Julius Mařák, Antonín Chittussi či Alois Bubák se snaží o překlenutí popisného charakteru české krajinomalby. Dominantně se toto projevuje v námětové oblasti. Krajinný reliéf zelených údolí, lesnatých pahorků, kopců, pastvin, kostelíků, ale i expresivita strží, nekultivovaných sadů a Boubínského pralesa jsou podtrženy  barevnými akordy a svěžím rukopisem.
Přes malířské mistrovství se začíná v roce 1931 věnovat s úspěchem i grafické tvorbě. Prvním jeho dřevorytem byl Husův rodný dům, námětovou oblast i velikosti grafik postupně rozšiřuje . I zde však snaha hledat nové technologie a malířskost vede J. Krejsu k barevnému projevu a často se jedná z hlediska grafiky o velice rozměrné práce.
Souborně vystavoval ve Slaném, v Prachaticích, v Českých Budějovicích. V roce 1934-1935 také v Praze. V roce 1941 mu byla uspořádána posmrtná souborná výstava.

Souhlasím

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Více informací