• cz
  • en
Produkty

Michael Heinrich Rentz, Jan Josef Dietzler - Vladislavský sál, Pražský hrad, Korunovace Marie Terezi

Čechy 1743 „Königliche wie auch ... Land-Officiers Taffeln wie solche an den Krönungs-Tag ... Mariae Theresiae den 12. Maij 1743 in den ... Kunstreichen-Saal auf ... König-Prager-Schloß gehalten worden.“ Původní  mědiryt z díla: Jan Jindřich Ramhofský z Ramhofenu Trojí popsání předně slavnýho vjezdu … Mariae Theresiae … do královských Měst pražských (Praha 1743) a Drei Beschreibungen erstens des königlichen Einzugs, welchen … Maria Theresia … in dero königliche drey Prager-Städte gehalten (Praha 1743). Podle J. J. Dietzlerovy kresby ryl M. H. Rentz. Vydal  K. F. Rosenmüller v Praze, 1743. S ornamentální tit. kartuší a vysvětlivkami pod obrázkem. Celkový rozměr 53,5 x 76 cm.

Cena 12.900 ,- Kč.