• cz
  • en
Produkty

Cornelis Ploos van Amstel podle Gabriel Metsu

Lept na papíře 29 x 20,5 cm. Vlevo nahoře (v listu) G. Metsu. Vzadu na listu, tužkou přípis a signatura - G. Metsu del. Loos van Amstel fecit 1768, kartuš s erbem, stuhou a rákosím. Rám s paspartou a sklem 40,5 x 30,5 cm. Podle kresby Gabriël Metsu (1629 - 1667), vyryl a vydal Cornelis Ploos van Amstel roku 1768 - ze souboru Ectypa.

Cornelis Ploos van Amstel (1726 Weesp - 1798 Amsterdam) malíř a sběratel umění

známý jako sběratel umění a kopírováním výtvarných děl umělců (zejména holandských) ze 17. století.

Cena 7.600 Kč.