• cz
 • en
Produkty

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

 

 1. Starožitnosti pod Kinskou s.r.o.

Starožitnosti pod Kinskou s.r.o.

se sídlem náměstí Kinských 76/7, 15000 Praha 5 - Smíchov,

společnost je zapsána v obchodním rejstříku - Městský soud v Praze, spisová značka C 54388,

IČO : 25607766

DIČ : CZ25607766

telefon : +420 257 311 245, +420 736 180 404

e-mail : starozitnosti@starozitnosti.cz

web : www.starozitnosti.cz

 

 1. Prodejna

Kamenná prodejna /galerie/ se nachází na adrese náměstí Kinských 76/7, 15000 Praha – Smíchov. Běžná otevírací doba galerie je od pondělí do soboty od 10. do 18. hodin.

 

 1. Předmět činnosti

Starožitnosti pod Kinskou s.r.o. zajištuje prodej zboží starožitného charakteru ( zejména obrazy, nábytek a doplňky, kresby, akvarely a grafiky, svítidla, porcelán, šperky, sklo, keramika, sochy, hodiny a jiné ) . Každá položka je vybavena foto dokumentací, popisem a cenou. Na těchto webových stránkách není možná registrace zákazníka ani nelze prostřednictvím internetové platby žádnou položku přímo zakoupit nebo uhradit. Díla nabízíme nejenom v prodejně, ale i na našich internetových stránkách www.starozitnosti.cz, www.antique-shop.cz, prodejních serverech v České republice a v případě potřeby i v zahraničí.

 

 1. Ceny položek a služeb

Starožitnictví pod Kinskou s.r.o. je plátcem DPH ve zvláštním režimu dle ustanovení §90 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Ceny položek jsou pro kupujícího konečné. Položky, které jsou vystaveny na těchto webových stránkách, jsou zároveň v prodeji v galerii. Pro rezervaci položky je vždy nutné zavolat či nás kontaktovat e-mailem, případně využít rezervační formulář na těchto webových stránkách. Následně se domluvíme na osobním vyzvednutí v galerii.

 

 1. Způsob platby a doručení

Zboží je vydáno až po jeho úplném zaplacení. Platbu lze provést pouze v hotovosti či platební kartou při osobním odběru v galerii. Po vzájemné domluvě je možné zboží zaslat prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu v České republice i v zahraničí, případně na dobírku v rámci České republiky a na Slovensko.

 

 1. Prohlídka zboží

Vyobrazené zboží si lze po předešlé telefonické či e-mailové dohodě osobně prohlédnout. Veškeré dotazy rádi zodpovíme.

 

 1. Reklamace

Zboží je třeba vždy prohlédnout a zkontrolovat při osobním odběru. Prodávané zboží je zboží použité. Opotřebení zboží odpovídající jeho stáří není v popisu uváděno. V souladu s dotčenými právními předpisy neodpovídá Starožitnictví pod Kinskou s.r.o. za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, která měla věc při převzetí kupujícím. Kupující bere před koupí zboží na vědomí, že zboží je z komisního nebo vlastního prodeje a že se jedná o zboží použité a na takové se nevztahují žádné záruky, prodávající žádné záruky na toto zboží neposkytuje a nevztahují se na něj ustanovení občanského zákoníku o vadách prodané věci.

 

 1. Informační povinnost dle zákona o evidenci tržeb

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48. hodin.

 

 1. Informace o zpracování osobních údajů - GDPR

 

V souvislosti s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy, kterým je zejména zákon č. 101/200 Sb. O ochraně osobních údajů (dále také „ZOOU“), které se vztahuje na zpracování Vašich osobních údajů ze strany:

 

Starožitnosti pod Kinskou, s.r.o.

se sídlem: Praha 5, Náměstí Kinských 7/76 (doručovací adresa)

IČ: 25607766

Vedená u Městského soudu v Praze pod č.: C 54388

jakožto správce osobních údajů

(dále jako „správci“ nebo jako „společnost“)

 

Vám tímto poskytujeme níže uvedené shrnutí základních informací o zpracování a ochraně Vašich osobních údajů.

 

Účel a rozsah zpracování osobních údajů:

Společnost zpracovává pouze osobní údaje, které získala v souladu s GDPR, přičemž tyto osobní údaje společnost shromažďuje a zpracovává pouze za stanoveným účelem, v níže uvedeném rozsahu, po dobu trvání smluvního vztahu, a následně tři roky po jeho skončení. Poté společnost zpracovává Vaše údaje pouze v rozsahu a pro účely, ke kterým není dle právních předpisů nutný Váš souhlas.

Zpracováváme tak údaje, které nám sami poskytnete. Jedná se zejména o vyplnění formulářů na našich webových stránkách nebo uvedením údajů v rámci uzavírání smluvního vztahu s námi nebo ve Vámi uděleném souhlasu, pokud bude vyžadován a Vámi udělen.

Účel:

 • Plnění smlouvy a poskytování služeb
 • Oprávněné zájmy správce – marketingové účely

Rozsah:

Společnost získává osobní údaje pouze od Vás jako subjektu údajů, a to v rámci uzavírání smlouvy a/nebo v rámci jednání o uzavření smluv, a/nebo vyplněním formulářů na webových stránkách, a to v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, titul, bydliště/místo podnikání, telefonní a/nebo e-mailové spojení (u vyplnění formulářů na webových stránkách), jméno, příjmení, titul, bydliště/místo podnikaní, datum narození, rodné číslo, pohlaví, číslo průkazu totožnosti (pas, občanský průkaz, povolení k pobytu, apod.), telefonní a/nebo e-mailové spojení, bankovní spojení, prohlášení dle z. 253/2008 Sb., prohlášení dle z. 69/2006 Sb. (v rámci uzavírání smlouvy a/nebo v rámci jednání o uzavřeních smluv a u finančních transakcí (provedené platby, výplaty plnění, včetně příslušných platebních informací).

Společnost zpracovává osobní údaje manuálně i automaticky. Ochrana osobních údajů je technicky a organizačně zabezpečena v souladu s právními předpisy. Stejné zabezpečení vyžaduje společnost i od zpracovatelů osobních údajů, se kterými má uzavřenou zpracovatelskou smlouvou a poskytuje dostatečné záruky ochrany Vašich osobních údajů.

Společnost informuje, že osobní údaje mohou být na základě zákonné žádosti předány třetím subjektům, které disponují zákonnou pravomocí vyžadovat předání předmětných osobních údajů. Vaše osobní údaje nepředáváme jiným třetím subjektům, ani do zahraničí.

Právní základ zpracování Vašich osobních údajů

Právní základ, který nám umožňuje zpracovávat Vaše osobní údaje, závisí na účelu, pro který dané osobní údaje zpracováváme. Vaše osobní údaje tedy v konkrétním případě můžeme zpracovávat, protože:

 • Je to nezbytné pro účely uzavření nebo plnění smlouvy s Vámi, nebo
 • Je to nezbytné ke splnění našich zákonných povinností, nebo
 • Je to nezbytné pro ochranu našich oprávněných zájmů, nebo
 • Jste nám na zpracovávání Vašich osobních údajů poskytli kdykoliv odvolatelný souhlas

Pokud nám udělíte souhlas, máte právo jej kdykoliv odvolat, a to elektronicky na e-mail: starozitnosti@ starozitnosti.cz, kdy do předmětu e-mailu je třeba uvést „odvolání souhlasu“. V případě odvolání souhlasu budeme vycházet z předpokladu, že si již nepřejete, abychom nadále zpracovávali Vaše osobní údaje k marketingovým účelům.

Jako subjekt údajů poskytující osobní údaje máte následující práva:

 • Právo na jasné, transparentní a srozumitelné informace o tom, jak používáme Vaše osobní údaje a jaká jsou Vaše práva (k tomu slouží i tento dokument)
 • Právo na přístup k osobním údajům a poskytnutí dalších informací souvisejících s jejich zpracováním ze strany správců. Jste oprávněn požadovat informaci o zpracování svých osobních údajů, o účelu zpracování osobních údajů, rozsahu, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, o zdrojích osobních údajů, o povaze zpracování, o zpracovatelích, o příjemcích, případně kategoriích příjemců osobních údajů. Společnost poskytne sdělení požadovaných informací bez zbytečného odkladu, za přiměřenou úhradu nepřevyšující náklad nezbytné na poskytnutí takové informace.
 • Právo na opravu osobních údajů nesprávných či neúplných údajů. Jde o právo na to, abychom bez zbytečného odkladu opravili nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají.
 • Právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů v případech stanovených čl. 18 GDPR, kdy máte právo požadovat, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů.
 • Právo na výmaz osobních údajů Vašich osobních údajů, především pokud a) již nejsou dále potřebné pro další zpracování, b) jste dovolali svůj souhlas k jejich zpracování, c) jste oprávněně namítali vůči jejich zpracování; d) byly zpracovány nezákonně; nebo e) musejí být vymazány podle právních předpisů
 • Právo na přenositelnost údajů Vašich osobních údajů, a to za podmínek stanovených v čl. 20 GDPR máte právo získat své osobní údaje a předat je jinému správci, je-li to technicky proveditelné.
 • Právo podat námitky proti zpracování Vašich osobních údajů v případě, že je zpracováváme pro účely a) přímého marketingu nebo b) pro účely našich oprávněných zájmů. V případech, kdy osobní údaje zpracováváme pro účely oprávněných zájmů, máte právo vznést námitku proti takovému zpracování a pak nadále nebudeme údaje zpracovávat, pokud náš oprávněný zájem nebude převažovat nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami. Pokud je oprávněným zájmem přímý marketing, pak má vznesení námitky vždy za následek ukončení dalšího zpracování pro účely přímého marketingu.
 • Právo podat stížnost u dozorového úřadu - pokud se domníváte, že dochází k porušování Vašich práv v oblasti ochrany osobních údajů, máte právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů. Bližší informace o úřadu i ochraně osobních údajů naleznete přímo na stránkách úřadu uoou.cz

Svá práva plynoucí ze zpracování osobních údajů můžete u naší společnosti jako u správce uplatnit kontaktováním naší společnosti písemně na e-mail: starozitnosti@starozitnosti.cz nebo písemně na výše uvedenou doručovací adresu.