• cz
  • en
Produkty

Anderle Jiří

Jiří Anderle ( 14.9.1936 v Pavlíkově u Rakovníka ) grafik, malíř, ilustrátor, fotograf, pedagog a kurátor
Studoval na Vysoké škole uměleckoprůmyslové a na Akademii výtvarných umění v Praze 1955-1961 malbu a grafiku u prof.A.Pelce a V.Silovského. Jeho počátky a tvůrčí podněty rozšířila osmiletá spolupráce s Černým divadlem Jiřího Srnce v 60.letech, která mu umožnila poznání moderního umění ve světových sbírkách. V intencích expresivní abstrakce vznikají v 60.letech cykly Vesnické tancovačky, Hlavy, Bez kůže, jejichž grafické provedení v suché jehle a mezzotintě se stane vůdčím výrazovým prostředkem dalšího desetiletí. Od roku 1966 patří k předním reprezentantům české grafiky v zahraničí. V desítkách grafických a obrazových cyklů vytvořil jedno z nejnaléhavějších a nejpůsobivějších podobenství současného člověka v jeho kontextech mytologických, historických, sociologických. Navazuje na imaginární rozhovory s obrazy starých mistrů, dvojakost dobra a zla, krásy a ošklivosti, mládí a stáří, vytváří působivé podobenství lidského osudu.
V letech 1969-1973 působil jako asistent Z.Sklenáře a J.Trnky na Vysoké škole uměleckoprůmyslové, kde inspiroval jeden z nejpůvodnějších proudů české imaginativní grafiky 70.let reprezentované tzv.Sklenářovou školou. Figurální podoba Comedie dell Arte se stala jeho celoživotním tématem. Významný je rovněž cyklus obrazů, kreseb a grafik Iluze a realita využívající dobové fotografie. Zúčastnil se kolem dvouset výstav v zahraničí, kde byl odměněn mnoha cenami ( více než třicet ) např. v roce 1969 Grand Prix v Belgii, 3.cena v bienále v Německu a Grand Prix v Udine v Itálii. Je zastoupen ve sbírkách Národní galerie v Praze, Centre Georges Pompidou v Paříži, Metropolitan Museum of Modern Art New York, Galerie Uffizi Florencie, Stedelijk Museum Amsterodam a dalších.