• cz
  • en
Produkty

Stretti Viktor

Viktor Stretti(7.4.1878 v Plasích u Plzně-5.3.1957)malíř,grafik,ilustrátor,pedagog.
Studoval na UMPRUM v Praze u prof.Lišky,Jeneweina a Schmoranze(1892-1895),
u prof.Ženíška na Akademii výtvarných umění v Praze(1895-1898)a v malířské škole prof.C.Marra a
grafika P.Halma na Akademii v Mnichově(1898-1899).Pravidelně navštěvoval Paříž a Londýn,v Mnichově obdržel medaili za soubor leptů.Pražské motivy se objevovaly v romanticky pojatých malbách i grafikách.Řadu námětů také čerpal během svých četných zahraničních cest(Francie,Nizozemí,Anglie a Itálie).Byl autorem portrétů mnoha
významných osobností.Později v jeho tvorbě převážila především grafika.
Po celý život zůstal důsledným realistou.Byl členem SVU Mánes,
spoluzakladatel a předseda SČUG Hollar,s nimiž vystavoval.Bratr Jaromíra Strettiho-Zamponiho.
Zastoupen ve sbírkách Národní galerie,mnohých státních a soukromých sbírkách u nás i v zahraničí.