• cz
  • en
Produkty

Václav Koutský

Václav Koutský (*12. 10. 1907 v Líšnici u Českých Budějovic – zemřel 7. 6. 1980 v Praze)

Již od dětství si z vnitřní potřeby stále něco kreslil. Nejprve šlo o náhodně vybrané motivy, v pozdějších letech si jeho kreslířských dovedností všiml jeho učitel a zvláště ředitel Truhlář na škole v Dolním Bukovsku.

Povzbuzováním dosáhl ředitel Truhlář toho, že se Václava přijali na pražskou Akademii výtvarných umění v Praze. V letech 1922 až 1929 studoval v ateliéru profesora Jakuba Obrovského. Pozoruhodné bylo, že profesor Obrovský mladého Václava podporoval tak, že mu vymohl stipendium a podporoval jej i finančně. Během těchto let absolvoval studijní cestu do Francie.

Po absolutoriu již v roce 1930 vystavoval své prvé obrazy s Jednotou výtvarných umělců, odkud jeho cesta vedla do Spolku výtvarných umělců Mánes, jehož byl členem od roku 1943. Pravidelně obesílal výstavy a samostatnou profilovou výstavu měl v roce 1957 v galerii Českého fondu výtvarných umění v Praze.

Postupně se propracoval v průběhu nekončícího hledání k novým pojetím a formám. Vracel se do starých míst, aby se pokoušel o jejich nové výtvarné zpracování.

Akademický malíř Václav Koutský zemřel v Praze 7. června roku 1980, ve věku nedožitých 73 let.