• cz
  • en
Produkty

Ottmar Otto

Oto Ottmar (18.4. 1886 Plzeň - 11.3. 1968 Luhačovice) - malíř

Studoval u profesorů Rauppa a C. v. Marra na Akademii D. B. Künste v Mnichově (1903-1904), na École Colorossi v Pařížpi (1904) a u profesorů Géroma a Forrieho na École des Beaux Artis tamtéž (1905-1907). V té době zde byl členem Společnosti nezávislých umělců (Société Artistes indépendants, 1906-1907), s nimiž také vystavoval. V 1. světové válce bojoval v legiích. Po návratu (1920) pobýval krátce v Praze, do 1951 žil ve Vlčnově, pak v Luhačovicích. Věnoval se krajinomalbě, portrétu a figurální tematice. Zachycoval všední výjevy ze života lidí na jižní Moravě a folklorní náměty. Zabýval se plakátovou tvorbou pro film a reklamní tvorbou. V letech 1906-1907 byl členem Union Artiste Russe, od 1908 člen SVU Mánes, od 1911 člen JVU. Některé jeho obrazy byly reprodukovány ve Volných směrech, Díle, Minervě a ve Zlaté Praze. Zastoupen ve sbírkách NG v Praze a Státní galerie ve Zlíně.

Samostatné výstavy

1912 - Luhačovice (souborná výstava) - Uherské Hradiště - Praha, Krasoumná jednota.

Kolektivní výstavy (výběr)

1907 - Paříž, Société des Artistes, Salon des lndépendants, Salon d'Automne, 1909 - Praha, Mánes, 1912 - Mnichov, Glaspalast - Praha, Rudolfinum, 1921 - Praha, Výstava vinohradských umělců, 1928 - Oslo (Norsko) a Bergen - Kodaň (Dánsko), Výstavy JVU, 1982-1983 - Gottwaldov (Zlín), Dům umění, Čeští malíři ve Francii I.