• cz
  • en
Produkty

Emler František

František Emler (26.7. 1912 v Přelouči - 25.5. 1992) - malíř

Studoval na AVU v Praze u prof. O. Nejedlého, s jehož krajinářskou školou navštívil Jadran. Zamiloval si jih Evropy, studoval v Římě u prof. Carla Silveriho na Accademia di bene arti. Po válce absolvoval čestný rok na AVU u prof. V. Pukla. V letech 1947-1949 studoval v ateliéru André Lhota v Paříži, současně byl zapsán na Ecole nationale supérieur des Beaux arts u prof. Duclose a R. Camiho. Ilustroval m. j. knihu G. Preissové Kytice ze Slovácka, oblíbil si Vysočinu a mnohé krajinářské práce vznikly právě tady, v místech jeho častých pobytů. Je také autorem knih Jak, čím a nač kreslit (1960) a Jak dělat linoryt a jiné grafické techniky (1964). Zastoupen ve sbírkách Národní galerie Praha, GHMP aj.

Samostatné výstavy (výběr)

1938 - Praha, 1939 - Řím, 1940 - Přelouč, 1941 - Plzeň, 1942, 1943 - Praha, Topičův salon, 1945 - Jihlava, Horácké divadlo, 1946 - Praha, Pošova galerie - Slaný, 1948 - Paříž, 1951 - Praha, galerie Práce.

Ceny

1938 - Italská cena a celoroční stipendium v Itálii. 1948 -Cena Fadeleine Bunoust na Salon National v Paříži. Dále ceny a čestná uznání za mnohé ilustrace knih našich i světových autorů.