• cz
  • en
Produkty

Němeček Václav

Václav Němeček ( 13. 7. 1877  Rábí u Strakonic - 14. 11. 1959 v Praze ) malíř a pedagog


Studoval na učitelském ústavu a byl pedagogem. Malíř samouk. Těžištěm jeho tvorby byly krajiny, figurální kompozice, pražské motivy a květinová zátiší. Hned první výstavou na jaře 1933 v Praze, kde vystavoval s Krasoumnou jednotou, vzbudil velký ohlas zejména odborné veřejnosti. Jeho barevně náladový expresionismus má osobitou notu v divokém rozmachu štětce, špachtle a v hnětění barvy. Druhou výstavu měl v květnu a červnu 1936 v Galerii Mary Šnoblové v Praze, další pak roku 1938 v Topičově salonu v Praze. Od roku 1940 byl členem Spolku výtvarných umělců Mánes. Kolektivně vystavoval zejména v Praze. Svými díly je zastoupen ve sbírkách Národní galerie v Praze.