• cz
  • en
Produkty

Jiřincová Ludmila

Ludmila Jiřincová (9.5.1912 v Praze - 22.1.1994 v Praze) grafička, malířka a ilustrátorka
Studovala na soukromé malířské škole Rudolfa Vejrycha v Praze (1924-34), na keramické škole v Bechyni (1935) a u prof. T. F. Šimona na Akademii výtvarných umění v Praze v Praze (1939). V r.1939 byla s krajinářskou školou O. Nejedlého v Jugoslávii. Od r.1938 spolupracovala s litografem O. Eiseltem a měditiskařem Mirko Pegrassim. Věnovala se volné grafice (vytvořila přes 1200 grafických listů), ilustracím, kreslenému filmu, exlibris, známkové i plakátové tvorbě a malířství. Členka Sdružení českých umělců grafiků Hollar od roku 1941. Na její tvorbu zapůsobilo poznání Serautovy malby během cesty do Paříže 1937-1938. V křehkém projevu svých kreseb a grafických listů spojuje preciznost drobného formátu s imaginativní nápovědí. Typickým výtvarným projevem jejího lyrického vnímaní poezie, hudby a přírody je ženská postava. Od roku 1936 vytvořila více než tisíc grafických listů. Schopnost vcítění do literárního textu spojila její tvorbu s krásnou knihou, převážně bibliofilsky vydávanou poezií. Patřila k tzv.pokolení druhé světové války, které mělo vyhraněně humanistický postoj k světu a životu. Realita války se promítala do motivů opuštěných žen-vdov. Silná obsahovost a intenzivní lyrismus, poetický realismus figurální tvorby, suverenní kresebnost ji přivedlo k ilustrační činnosti (Villon,Shakespeare). Velmi silně vnímala hudbu, dlouhá léta ctila svého tchána skladatele Vítězslava Nováka. Spolupracovala s bibliofilskou edicí Lyry Pragensis, též ilustrovala více něž 120 akvarely Atlas léčivých rostlin v r.1951. Navrhovala obaly gramodesek. V grafických technikách mnohdy nacházela nové možnosti. Početná tvorba exlibris vznikala v dřevorytu, suché jehle, litografii. V roce 1965 vytvořila kreslený film Slóvce M. v režii J.Brdečky, který byl oceněn hlavní cenou na festivalu v Bologni. Zúčastňovala se všech velkých výstav u nás i v zahraničí - od roku 1941 vystavovala s Hollarem, r.1947 Stockholmu, Varšavě a Moskvě. Zastoupena ve sbírkách Národní galerie v Praze a mnoha dalších státních a soukromých sbírkách doma i v cizině. Držitelka mnoha ocenění u nás a v zahraničí - např. r.1964 Cena za nejkrásnější knižní obálku v New Yorku.