• cz
  • en
Produkty

Janeček Ota

Ota Janeček (15.8. 1919 v Pardubičkách - 1.7. 1996 v Praze) - malíř, grafik, ilustrátor

Studoval profesuru kreslení a deskriptivu na FAPS ČVUT v Praze u O. Blažíčka, C. Boudy a K. Pokorného (1939), v letech 1941-1942 byl žákem UMPRUM v Praze (prof. Josef Novák). Janeček je charakteristickým představitelem tzv. generace druhé světové války. Svým dílem zasáhl do malby, plastiky, volné grafiky (dřevořez, linoryt, suchá jehla, litografie, měkký kryt, kombinovaná technika, barevná akvatinta, serigrafie), knižní Ilustrace i do užité tvorby (známková tvorba, knižní tvorba aj.). Zabýval se textilní tvorbou, plastikou, šperkem. Základním inspiračním zdrojem mu byla příroda, rozhodující lyrický prožitek. Počátkem čtyřicátých let Janeček reagoval na tvorbu A. Modiglianiho, od 1943 byl ovlivněn kubismem. Počátkem padesátých let se objevuje v jeho díle téma Trav a Ptáků, poté také obrazové cykly Stromů a Zimních zahrad, následně téma Města. Šedesátá léta jsou ve znamení nefigurativní tvorby, podobenství mikrosvěta v cyklech Organismy, v letech 1964-1966 dominujici lidská postava v rozsáhlém cyklu Ecce homo. V sedmdesátých letech cyklus Terče, později cyklus Organismy v přírodě. Slunce a země, Zdroje života. V malířské tvorbě se objevuje od osmdesátých let ikonogratický symbol - vejce. Posledni období jeho tvorby je neustálým dialogem mezi člověkem a přírodou. Jeho kresby doprovázely sbirky veršů F. Halase, V. Nezvala, J. Seiferta i díla klasiků W. Shakespeara, O. Wilda, D. Diderota, G. Flauberta a dalších. Svými díly je zastoupen v NG Praha, Památníku národního písemnictví v Praze, v Tate Gallery Londýn, v Národní knihovně v Paříži, Mc Nay Institute v San Antonio v USA, v Galerii d'art v Antverpách, v krajských a oblastnich galeriích u nás a v soukromých sbírkách po celém světě.

Samostatné výstavy (výběr)

1942 - Praha, Mazáčova výstavní síň Elán, 1945 - Praha, Pošova galerie, kresby a kvaše, 1946 - Praha, Kabinet grafického umění, 1948 - Zlín, Uměleckoprůmyslová škola

Kolektivní výstavy (výběr)

1957 - Peking, Čs. knižní ilustrace, 1963,1965 - Londýn, Grosvenor Gallery, Sculpture for the Home,  1977 - Praha, Čeští ilustrátoři dětem

Knižní ilustrace (výběr)

1953 - Jean de la Fontaine: Sedm bajek, 1959 - I. Olbracht: Golet v údolí, 1963 - D. Diderot: Jeptiška, 1964 - W. Shakespeare: Romeo a Julie

Ceny (výběr)

1948 - Čestné uznání na Mezinárodní výstavě plakátů, Vídeň, 1957, 1960, 1968, 1969 - Ceny v soutěžích Nejkrásnější kniha roku, Praha. 1963 - Zlatá medaile za ilustraci na Bienále v brazilském Sao Paolo.