• cz
  • en
Produkty

Hellich Josef Vojtěch

Josef Vojtěch Hellich (17.4.1807 v Cholticích - 22.1.1880 v Praze). Byl nejmladší ze 3 bratrů, později proslulých vlastenců s malířským a historickým nadáním. Josef Vojtěch Hellich studoval na gymnáziu u piaristů v Praze. Na malířské Akademii v Praze byl žákem profesorů Josefa Berglera a Františka Waldherra. Hned roku 1825 – v prvním roce svého pobytu na Akademii – získal cenu od ředitele Berglera. Roku 1836 upoutal Josef Vojtěch Hellich pozornost českých stavů, kteří mu poskytli finanční podporu 400 zlatých na čtyřletou cestu po Itálii, Švýcarsku, Anglii a Francii. V Itálii se v něm probudil archeologický zájem, takže po návratu do vlasti roku 1840 začal své archeologické vědomosti ještě více rozvíjet. Byl ustaven kustodem archeologických sbírek Národního muzea; tuto funkci vykonával do roku 1846. Potom se vrátil opět k malířství a roku 1847 dokončil ve Vídni obraz evangelisty sv. Lukáše pro Týnský chrám v Praze.Za život namaloval 320 obrazů, z toho 290 oltářních obrazů chrámových.Jeho díla zdobí mnoho českých kostelů, ve větších i menších obcích.Tvořil užitou grafiku: portréty, žánrové historické ilustrace a vědeckou ilustraci, hlavně technikou litografie.

Láska k historii a starožitnostem provázela Hellicha po celý život. Činnosti Muzea se příležitostně účastnil až do 70. let. Přispíval ilustracemi do časopisu Památky archeologické. Společně se spisovateli Mikovcem a Zapem a malířem Kandlerem vydávali na pokračování Starožitnosti a památky země České. Byl také autorem výročních výtvarných prémií k Mikovcovu Lumíru.

Roku 1875 spoluzakládal Křesťanskou akademii, v níž působil v odboru výtvarném a archeologickém. Vytvořil pro ni například obrázky českých patronů k modlitbám.

Hellich byl mezi současníky velmi oblíbený pro pečlivost, svědomitost a přátelskou povahu. Dokonale zpracoval každé dílo, ať bylo určeno pro významnou osobnost či malý kostel.Jeho obrazy si pořídili například císař Ferdinand Dobrotivý, kardinál Schwarzenberg nebo českobudějovický biskup Jan Valerián Jirsík.V roce 1877, u příležitosti 70. narozenin, se stal čestným členem Jednoty přátel umění v Praze.