• cz
  • en
Produkty

Hejna Václav

Václav Hejna (24. 9. 1914 v Praze - 2. 8. 1985 Praha) - malíř, grafik
Studoval na Vysoké škole architektury v Praze (1931-1938) u profesora O. Blažíčka a École des Beaux Arts v Paříži. Byl členem SVU Mánes, SČUG Hollar Surindépendants především však skupiny Sedm v říjnu. Věnoval se figurální malbě, krajinářství a zátiším. 1961 odsouzen pro "nedovolené podnikání" v užité tvorbě, 1963 propuštěn. V tvorbě inspirován dílem H. Daumiera, zdůrazňoval hmotnost plastických struktur barvy, redukoval tvary. Ve čtyřicátých letech přešel od exprese k monochromním obrazům, v šedesátých letech k nefigurativní expresi a asamblážím. Zastoupen ve sbírkách NG Praha, GHMP a jinde.

Samostatné výstavy

1940, 1942, 1943, 1944, 1946, 1949 - Praha, 1941 - Kladno, 1946 - Brno, Akvarely z cest, 1949 Praha, Mánes, 1964, 1965 - Praha.

Kolektivní výstavy
1939 - Praha, Topičův salon, Sedm v říjnu, 1940 - Praha" Mazáčova výstavní siň, 1942 - Praha, Mánes, 1947 - Oslo, Gáteborg, Kodaň, Čs. grafika,

1965 - Praha, Špálova galerie, Objekt, 1967 - Praha, I. pražský salon a dále na výstavách SVU Mánes, SČUG Hollar a výstavách čs. umění v Paříži, Curychu, Bruselu, na výstavách skupiny
Konfrontace aj. Od 1946 pravidelná účast na Salon Surindépendants v Paříži.