• cz
  • en
Produkty

Hlava Vratislav ( Bém Rudolf )

Vratislav Hlava též Bém Rudolf (13.4.1874 v Rabíně u Vodňan - 13.8.1955 v Sušici) malíř
Studoval malířství v letech 1893 – 1896 na Akademii výtvarných umění v Praze zpočátku v ateliéru prof. Františka Sequense a později v ateliéru prof. Vojtěcha Hynaise. Úspěšné studium potvrzuje zisk pěti stipendií a závěrečné první ceny, spojené s čestným darem od tehdejšího místodržitele v Čechách. V tehdy se mu dařilo získávat další stipendia, navštívil Paříž a Mnichov roku 1902, v roce 1913 Itálii, Capri, Slovensko . Stal se držitelem řady ocenění. Roku 1908 byl poctěn cenou arch. Turka, roku 1909 za originálně pojatého „Krista“ obdržel zlatý kříž s korunou, zlatou medaili a diplom „Grand Prix“ v Haagu. Roku 1913 získal cenu L. Schmidta a vysoké stipendium paní Mohr-Piepenhagenové pro krajináře. Byl členem Spolku výtvarných umělců Mánes a Jednoty výtvarných umělců. Jeho obrazy zakoupilo pět ministerstev. Motivy pro krajinářské díla nejvíce čerpal z jižních Čech a Itálie. Věnoval se figurální a portrétní tvorbě. Nacházel přízeň u řady významných a kulturních osobností, které také často portrétoval např. malíře Josefa Mánesa, básníka Jiřího Karáska ze Lvovic, houslovou virtuozku Marii Heritesovou-Kohnovou i operní pěvkyni Emu Destinnovou. Maloval také často zátiší. Ze zcela přímočarých vlasteneckých pohnutek přijal v roce 1919 jméno Vratislav Hlava, kterým odkazoval na zemanského předka své matky. Musel si znovu od základů vybudovat kariéru uznávaného umělce. Pověst paličatého „husity“ potvrzoval i volbou některých námětů. Jsou to především portréty Jana Žižky z Trocnova. K prvnímu vznikla studie již v roce 1916. O osm let později zakoupilo jeden z nich a s ním právo na vydání jeho reprodukce ministerstvo národní obrany. Byl vydán ve 3000 výtiscích a stal se tak nejznámější podobiznou Jana Žižky od Vratislava Hlavy. Malíř se několikrát rozhodl zachytit štětcem a paletou mohutné trosky hradu Rabí. Maluje také řeku Otavu, která pod oblíbeným hradem protéká. Krajinami jeho obrazů jsou i místa letních pobytů – Stožice a zámek v Žichovicích. Sem zavítal také ve svých 81 letech, aby opět maloval v milované krajině. Náhodný pád do potoka a neuvážené rozhodnutí dokončit rozpracovaný obraz v mokrých šatech, přinesly kruté následky. Vratislav Hlava umírá na zápal plic 13. srpna 1955 v nemocnici v Sušici. Vystavoval zejména v Praze v letech 1908, 1913, 1917, 1918, 1922, 1924, 1930, 1934, 1937, 1949.