• cz
  • en
Produkty

Švabinský Max

Max Švabinský (17.9.1873 v Kroměříži - 10.2.1962 v Praze) malíř, kreslíř, grafik a pedagog
Studoval na Akademii výtvarných umění v Praze u prof. Pirnera, Mařáka, Karla v letech 1891-1896. Roku 1910 byl jmenován profesorem Akademie umění v Praze na speciálce pro grafické umění a malířství. Zde působil jako vedoucí grafické speciálky 1910-1928, rektor 1916-1920, 1924-1926, 1933-1935, vedoucí figurálního malířského oddělení 1926-1939. Zabýval se komorní i monumentální malbou, převažovaly figurální náměty a portréty, kresbou, užitou i volnou grafikou, plakátovou a známkovou tvorbou, mozaikou, návrhy vitráží, realizacemi pro architekturu, ilustroval řadu publikací. Hlavní náplní jeho tvorby je grafické dílo, vrcholem dřevoryty z období 1900-1920 a litografie z let 1923-1933. Z malířské tvorby jsou významná symbolistní obrazy kolem roku 1900 a monumentální žánrové malby. Byl členem a předsedou Spolku výtvarných uměců Mánes, člen a předseda spolku umělců České akademie věd a umění, zakládající člen Sdružení českých umělců grafiků
Hollar, člen Sociéte Nationale des Beaux Arts v Paříži, rytíř řádu Čestné legie francouzské, čestný člen Jednoty umělců výtvarných v Praze, Klubu výtvarných umělců Aleš v Brně(Skupina výtvarných umělců v Brně). Jeho díla jsou ve sbírkách Národní galerie, mnoha státních
a soukromých sbírkách u nás i v zahraničí. Samostatně vystavoval od roku 1917 a kolektivně od roku 1891.

Souhlasím

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Více informací