• cz
  • en
Produkty

Simonson David

David Simonson(15.3.1831 Drážďany -8.2.1896 tamtéž)malíř a pedagog.
Studoval na Drážďanské akademii u prof.Bendemannse.Obdržel roku 1852
cenu Michaela Beera od Berlínské akademie,navštívil Itálii a v Římě
působil ve spolku německých umělců v letech 1853-1854 a 1858-1859,
poté navštívil Egypt,dále pobýval pár let v Londýně.Vrátil se zpátky
do Drážďan,kde založil malířskou školu pro dámy.Jeho obrazy jsou v moderní galerii a městském muzeu v Drážďanech.