• cz
  • en
Produkty

Slavíček Jan

Jan Slavíček ( 22.1.1900 v Praze - 5.4.1970 v Praze ) malíř a grafik
 
Syn slavného malíře Antonína Slavíčka.
 
Studoval na Akademii výtvarných umění v Praze u profesorů Jana Preislera, Maxe Švabinského, Vratislava Nechleby a Otakara Nejedlého v letech 1916 - 1925.
Zabýval se krajinomalbou, četné náměty získal během svých studijních v zahraničí ve Francii, Itálii, Holandsku, Španělsku a Jugoslávii, opakově se vracel i k české krajině zejména z kraje okolo Orlické Rybné. Maloval též zátiší. Především jeho hlavním námětem byla Praha a její pohledy na město v různých ročních obdobích. V počátečním období své tvorby se zabýval také figurální malbou, akvarelem, kresbou. Bydlel v letech 1937 - 1970 v zadním traktu Hrzánského paláce na Hradčanech, kde maloval z okna svého ateléru slavné pohledy na Prahu.
 
Dílo bylo zpočátku ovlivněno fauvismem, později také závěrečnou fází syntetického kubismu. Zátiší s konce 30. a 40.let minulého století již částečně evokovala staromistrovskou malbu. Maloval velké krajiny, i když v jeho tvorbě převažují komornější formáty. Od 40.let systematicky navazoval na tvorbu svého otce svými panoramaty Prahy.
 
Byl členem Spolku výtvarných umělců Mánes 1922 - 1949, mezi lety 1919 - 1922 člen Umělecké Besedy, od roku 1950 člen Svazu československých výtvarných umělců, v roce 1950 spoluzakladatel skupiny Říjen.
 
Zúčastnil se bienále v Benátkách, vystavoval na světových výstavách v Bruselu r.1934 a v Paříži r.1937. Samostatně vystavoval zejména v Praze, v krajských městech - Karlovy Vary, Hradec Králové, Liberec, Mladá Boleslav, též v Berlíně a Drážďanech. Kolektivně pravidelně vystavoval na členských výstavách SVU Mánes, r.1935 v Pittsburgu v Caneggie Institut, v Praze a dalších našich městech.
 
Zastoupený svými díly v Národní galerii v Praze, mnoha krajských a oblastních galeriích u nás, ve stálé expozici na Zámku v Litoměřicích, Puškinově muzeu výtvarného umění v Moskvě, Jeu de Paume v Paříži, Museo d´arte moderna v Benátkách, Albertina v Drážďanech.
 
Obdržel roku 1934 Čestný diplom na Světové výstavě v Bruselu, r. 1937 Zatou medaili na Světové výstavě v Paříži, r. 1953 Státní cena Klementa Gottwalda, r. 1958 Cena H.Guggenheima, r. 1960 titul Zasloužilý umělec, r. 1967 titul Národní umělec.