• cz
  • en
Produkty

Špillar Jaroslav

Jaroslav Špillar (1869 v Plzni – 30.11.1917 v Dobřanech) akademický malíř a figuralista.
Historický a národopisně orientovaný malíř s Chodska(přezdívaný Trávníček).Starší bratr malíře Karla Špillara. Studoval u profesorů Ženíška a Schikanedra na uměleckoprůmyslové škole (1885-1887) a dále na pražské akademii u profesora Pirnera (1887-1892). Vystavuje v Rudolfinu od roku 1890. Na jubilejní výstavě roku 1891 zastoupen byl čtyřmi žánrovými obrazy, výjevy z dětského života,svižně a dovedně malovanými. Usadil se v Pošumaví, svém rodném kraji, a začal malovat výjevy ze života Chodů, stal se populárním. Svým působením na Šumavě a výběrem motivů se stal malířem Chodů. První souborná výstava u Topiče v roce 1899. Do povědomí se dostává i krajinomalbou – zimní krajiny Domažlicka. Pobyt v Itálii přináší nové motivy tvorby mořského pobřeží a moře z oblasti Livorna. 138 prací z Chodska a Itálie vystavuje v roce 1901 na souborné výstavě. Dříve než došlo k tragickému duševnímu onemocnění , soustřeďoval se také na pohádkově laděné scény v sugestivním naturalistickém ztvárnění . Další výstavy následují v Plzni do roku 1904, kdy jeho tvorba končí následkem onemocnění těžkou duševní poruchou. Jeho svérázné malířské dílo spojuje naturalistické, dokumentárně naléhavé pojetí s příznačným dobovým sentimentalismem s idealizujícími prvky. Národopisné zaujetí mívá buď divadelně inscenované nebo žánrově spontánní zahrocení. Je díla jsou zastoupena ve sbírkách Západočeské galerie v Plzni a jiných dalších státních a soukromých. J. Š. Baar napsal "Jaroslav Špillar, to nebyl takový přelétavý malířský pták, který pomiloval a nechal tak. „Špillar si zamiloval Chodsko opravdově. Té lásce přinesl velkou oběť. Zřekl se vělkoměstského života, přepychu, pohodlí, kaváren. ´Zahrabal´ se v chodské vsi a spokojil se s jejím prostým životem. Studoval Chodsko, pozoroval, maloval. Modely pro své obrazy hledal při každé příležitosti... Stýkal se s prostým lidem u muziky v hospodách, při slavnostech, o přástkách a dračkách, na poli, na pastvě a na těchto svých toulkách se naučil lidu rozumět, poznávat jeho duši a milovat jej."