• cz
  • en
Produkty

Bouda Cyril

Cyril Bouda, křtěn Cyrill Mikoláš Bouda (14. listopadu 1901 Kladno – 29. srpna 1984 Praha) malíř, grafik, ilustrátor a pedagog.
Narodil se v Kladně, ale většinu života prožil v Praze. Oba rodiče Cyrila Boudy byli výtvarníci; otec byl středoškolským profesorem kreslení, matka Anna umělecko-průmyslovou výtvarnicí, sestrou sochařů Stanislava a Vojtěcha Suchardů. Za kmotra mu byl Mikoláš Aleš.
V roce 1923 absolvoval Bouda Umělecko-průmyslovou školu v Praze u  Františka Kysely, v roce 1926 zakončil studium na Akademii výtvarných umění v Praze, kde studoval u Maxe Švabinského. Dále byl na AVU asistentem T. F. Šimona. V letech 1946–1972 působil jako pedagog na a posléze jako profesor na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a v Brandýse nad Labem (1964-1972).
Věnoval se nejprve volné grafice (suchá jehla, barevný lept, litografie) a malbě obrazů. Je však znám především jako mnohostranný a velmi pilný autor užité grafiky. Celý život pracoval jako ilustrátor knih, zvláště pohádek, českých pověstí, humoristických a historických knih (například Pražské legendy Františka Langera, Staré pověsti pražské Václava Cibuly, Kocourkov). Své ilustrace převáděl také do podoby kreslených filmů (například pohádku Hrnečku vař !). Zvládal mnoho grafických technik, dřevoryt a mědiryt, lept a zejména litografii. Byl mj. grafikem-návrhářem československých známek. Vytvořil také návrhy pro vitráže (v katedrále sv. Víta).Tvořil také tapiserie,knižní vazby,známky,navrhl jednu bankovku.Od roku 1927 se pravidelně účastnil kolektivních a zahraničních výstav se Sdružením českých umělců grafiků Hollar.