• cz
  • en
Produkty

Malínský Jaroslav

Jaroslav Malínský ( 12. 5. 1897 v Praze - 26. 4. 1979 tamtéž ) malíř

V letech 1919 - 1923 studoval na pražské Akademii u prof. Vojtěcha Hynaise a Vratislava Nechleby. Stipendium, které získal v roce 1921, jemu v roce 1922 umožnilo spolu s Josefem Multrusem podniknout studijní cestu do Jugoslávie. V roce 1923 pak společně cestovali do Itálie.V roce 1928 déle pobýval v Paříži, o tři roky později se v Paříži zastavil při návratu z cesty po Španělsku a Maroku. V roce 1933 cestoval do Holandska a Rakouska, v roce 1936 znovu do Paříže. Byl dlouholetým členem Jednoty umělců výtvarných a v roce 1937 také jejím předsedou. Malínský byl autorem celé řady portrétů, žánrových výjevů, ale také zátiší a krajin. Jeho obrazy vykazují od mládí snahu o technickou virtuozitu, která byla nejprve pod vlivem Vratislava Nechleby orientována na staromistrovské příklady, později, po několika návštěvách Paříže, na francouzskou salonní a akademickou naturalistickou malbu konce 19. století.