• cz
  • en
Produkty

Riedl Jaroslav

Jaroslav Riedl(1893-1945) malíř.V letech 1909 - 1914 studoval na pražské Akademii výtvarných umění u Vlaho Bukovce, po určitých neshodách raději přešel k J. Preislerovi, kde byl za své školní práce hodnocen jako nadaný žák.
V roce 1914 musel odjet na ruskou frontu, byl zajat a vstoupil do legií, to mělo za následek to, že se z války vrátil až v roce 1920. Po návratu Jaroslav Riedl však zůstal aktivním důstojníkem. Od roku 1926 působil jako výtvarný referent a předseda muzejního odboru v Památníku osvobození.
Své první obrazy namaloval bezprostředně po válce a nesou stopy hledání a překotných stylových proměn, to vše bylo reakcí na francouzské moderní umění tehdejší doby, ale brzy navázal na domácí tradice realistické malby. Svá díla Jaroslav Riedl vystavoval v letech 1920 - 1922 na členských výstavách Výtvarného odboru Umělecké besedy v Praze. V té době se v jeho zátiších a figurálních motivech výrazně projevily zkušenosti a poznatky z teorie malířské tvorby. Důkazem toho jsou díla z období let 1923 - 1927, kdy vystavoval společně se Sdružením severočeských výtvarných umělců, které pomohl založit a jehož byl do roku 1927 předsedou. V tomto roce se stal opět členem výtvarníků seskupených při Umělecké besedě v Praze. Svými díly obesílal každou výtvarnou akci, kterou sdružení pořádalo. Roku 1933 se aktivně zapojil do skupiny Klín, ta sdružovala malíře své doby, například Emanuela Frintu, J. Herbsta, J. Kodla, Pravoslava Kotíka, F. V. Mokrého a A. Ságnera.
V roce 1926 začal Jaroslav Riedl ztvárňovat na objednávku armády cyklus olejů Československý voják v zahraničí pro Památník osvobození. Dílo bylo přijato kladně, hlavně z řad legionářů. Pro Vojenskou akademii maloval i prezidenta T.G.Masaryka na koni a to v životní velikosti.
Bohužel koncem 2.světové války byl 1. 2.1945 Jaroslav Riedl zatčen a vězněn v koncentračních táborech a zahynul při pochodu smrti v květnu roku 1945, z historických pramenů však není známo kdy a kde zemřel.