• cz
  • en
Produkty

Schmidt Oskar

Oskar Schmidt ( 1908 v Litoměřicích - 1982) malíř
Hlavní náplní a inspiračním zdrojem byly městské pohledy a veduty, zejména ze Staré Prahy a jiných českých měst. Maloval většinou technikou akvarelu. Je zastoupen ve sbírkách Severočeské galerie v Litoměřicích. Jeho díla jsou velmi podobná tvorbě vynikajícího českého malíře Jaroslava Šetelíka.