• cz
  • en
Produkty

Němec Karel

Karel Němec ( 25. 10. 1879 Nové Město na Moravě - 17. 6. 1960 tamtéž ) malíř a grafik


Ze studiem malířství začal poměrně později, poté co zanechal sedlačení na zděděném hospodářství. Začal studovat v letech 1904 - 1909 na malířské krajinářské škole Aloise Kalvody. Z  Prahy se vrací domů, hospodaří a přitom maluje až do první světové války, kde padne do ruského zajetí, také tam maluje a tvoří dřevoryty. Po válce ještě pár let se věnoval zemědělství, ale poté převládlo zaujetí pro výtvarné umění. Věnoval se malbě, grafice, ilustraci, užitému umění, řezbě a sgrafitu. Ve volné grafice převažovaly dvoubarevné dřevoryty, kde zachycoval horáckou krajinu a Říkadla-aneb poučení z moudrostí předků a vlastní, které doplnil vlastními verši. Hodně se zabýval i bibliofilií a exlibris. Oblíbil si zejména středověké mistry dřevorytu a knižní výzdoby. Jeho světem a inspirací bylo pestré divadlo středověkých zbrojnošů, rváčů, kuplířů a milostnic, jejich postavy zachycoval se shovívavým humorem. Věnoval se též tvorbě svérázných sgrafit, z nichž nejrozsáhlejší realizoval na kostele v věži v Novém Městě na Moravě ( 1928 - 1930 ) . Zúčastnil se několika výstav Spolku výtvarných umělců Mánes a Sdružení výtvarných umělců moravských v Hodoníně. Zastoupený je svými díly ve sbírkách Moravské galerie v Brně, Horácké galerie v Novém Městě na Moravě a jinde.