• cz
  • en
Produkty

Šimák Lev

Lev Šimák (3. 3. 1896 Všestudy u Mělníka - 19. 10. 1989 Praha) - malíř, grafik

Studoval u prof. M. Pirnera, J. Obrovského, A. Brěhmse a F. Thieleho na AVU v Praze (1919-1926). Jeho kmotrem byl Mikoláš Aleš, který ovlivnil do značné míry jeho pohled na umělecké vidění světa. Během 1. světové války byl v Haliči, kde vytvořil cyklus kreseb. Vzpomínky na válku tematicky ovlivnily jeho tvorbu na delší dobu. Věnoval se malbě i grafice. Obrazy pojímal jako příběhy, spatřoval krásu v nejobyčejnějších a nepatrných věcech. Nemaloval dle skic a studií. ale z vlastních vzpomínek a fantazie. Náměty dále čerpal z vesnického života, krajiny, vytvářel malby zátiší, exo-tických motýlů, tanců. Vývoj směřoval od robustnosti postav a témat se sociálními motivy přes kresebnou křehkost a barevnou jasnost až k výrazné expresi. Dílo souznělo s dobou, usiloval o malbu zakotvenou v domácí tradici. Povýšil malbu akvarelů na samostatná umělecká díla. Později se orientoval spíše na grafiku a ilustrace (K. Konrád: Slyš mne!).

Samostatné výstavy (výběr)

1924 - Praha, Rudolfinum, 1930 - Praha, Rubešova galerie,  1949 - Praha, Alšova síň UB,  1970 - Praha, Mánes, souborná výstava, 1971 - Káhira (Egypt), Bagdád (Írák), Havana (Kuba), čs. kulturní střediska - Praha, Galerie U Řečických, 1973 - Sofia (Bulharsko), čs. kulturní středisko, 1998 - Praha, Galerie ART, Lev Šimák neznámý.

A mnoho dalších.

Ceny

1966 - Zasloužilý umělec, 1978 - Národní umělec, 1986 - Řád republiky