• cz
  • en
Produkty

Peters Otto

Otto Peters(5.10.1882 v Dolcích u Přeštic) studoval v ateliérech  profesorů
E.K.Lišky,J.Schikanedra a F.Jeneweina na Uměleckoprůmyslové škole
v Praze.Později byl členem mondénní umělecké společnosti,která se scházela v kavárně Monako a k níž patřili také malíři Kamil Vladislav Muttich,Robert Schlosser,ale také oblíbený písničkář Karel Hašler.Byl především oblíbeným portrétistou,vytvořil podobizny
četných významných osobností meziválečného období(mj.prezidenta
Masaryka,ministerského předsedy Švehly,ministra Kramáře ad.), ale také vytvářel i výpravné figurální kompozice.Jeho způsob zvládnutí malířské techniky byl založen na modelaci objemů prostřednictvím valérů šedé barvy.
Zúčastňoval se společných výstav Jednoty umělců výtvarných.