• cz
  • en
Produkty

Šindelářová - Žváčková Helena

Helena Šindelářová - Žváčková (15.4. 1915 Praha - 7.7. 1971 Praha) - malířka, kreslířka

Studovala kresbu u prof. A. Hofbauera na UMPRUM v Praze a malbu u prof. Bissiera na Académie Ranson v Paříži. Studijně pobývala v Německu, Polsku, Francii, Slovensku. Věnovala se malbě, tematicky se zaměřila na portréty a motivy z Plzeňska a ilustraci. Členka SZVU v Plzni a Kruhu výtvarných umělkyň v Praze, s nimiž vystavovala. Samostatně se představila 1940 v Plzni a 1942 v Praze v Mazáčově síni. Zastoupena ve sbírkách Západočeského muzea v Plzni