• cz
  • en
Produkty

Neprakta Winter Jiří

Jiří Winter Neprakta ( 12. 7. 1924 v Praze - 30. 10. 2011 v Praze ) malíř, kreslíř, grafik a designér


Studoval na SPŠ grafické v Praze ,na Přírodovědné fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Působil jako profesionální výtvarník v oblasti malby, volné a užité grafiky, animovaného filmu, televizní grafiky, knižní ilustrace a návrhářství hraček. Jeho tvorba je spojená především s dílem Miroslava Švandrlíka. Nejvýrazněji se prosadil v oblasti kresleného humoru, mnoho let spolupracoval s časopisem Dikobraz a dalšími periodiky. Vydal řadu knih kresleného humoru a jako ilustrátor spolupracoval s českými i zahraničními nakladatelstvími. Zúčastnil se více než 200 kolektivních výstav doma a v zahraničí, uspořádal přes stovku výstav samostatných. Zastoupen v četných domácích i zahraničních veřejných sbírkách.