• cz
  • en
Produkty

Hodek Josef

Josef Hodek (12.6.1888 v Hořehledech u Plzně - 14.10.1973 v Plzni) malíř a grafik.Studoval učitelský ústav,ale výtvarně se vzdělával u svého otce malíře Josefa Hodka(1856-1927),u Josefa Váchala,K.Reisnera a Alessandra de Pian v Praze.Byl pedagogem.V malířství se věnoval figurálním námětům,obrazy 40.a50.let představovaly člověka v krajině a při práci.Ve volné grafice upřednostňoval dřevoryt a litografii.Vytvářel soubory exlibris.Ilustroval knihy a vydával bibliofilská díla.Vystavoval od roku 1921 v Praze,Plzni,Bruselu,Londýně a Lipsku.Samostatně vystavoval v roce 1933 v Hradci Králové a v Plzni,práce z let 1925-1948 vystavoval v Praze roku 1948.Roku 1941 přestal vyučovat a věnoval se malířství.V letech 1926-1941 vytvořil scénické návrhy pro plzeňské divadlo.Od roku 1922 členem Spolku výtvarníků plzeňských.Působil také jako učitel na Slovácku,zabýval se mimo malby a kresby sběrem lidových písní,zapisoval lidové zvyky a obyčeje,popisoval život lidí v jednotlivých oblastech svého působení.Krátce před smrtí odevzdal Slováckému muzeu v Uherském Hradišti sběrový materiál i rukopis souhrnné monografie obce Javorce.Zastoupen ve sbírkách Národní galerie v Praze,Galerie hlavního města Prahy,Zápodočeského muzea v Plzni a jinde.