• cz
  • en
Produkty

Loriš Jan

Jan Loriš ( 18. 7. 1893 v Hradci Králové - 19. 11. 1953 v Praze ) malíř, pedagog, výtvarný kritik, historik umění a publicista


Studoval na Uměleckoprůmyslové škole v Praze v letech 1911 - 1919 a působil jako středoškolský učitel kreslení. Později studoval na vysoké škole Dějiny výtvarných umění a dosáhl doktorátu před druhou světovou válkou. Podílel se na zpracování knihy Česká malba gotická v semináři prof. Matějčka na Univerzitě Karlově v Praze. Svým zaměřením byl mediavelistou. Redigoval sborník Hollar, kde také publikoval. Byl správcem grafického oddělení Národní galerie v Praze, které přeměnil ve vědecký ústav se samostatnou knihovnou a odborně vedenou kartotékou. Systematicky zde budoval grafickou sbírku. Napsal monografii o Cyrilu Boudovi, Quido Mánesovi, podobiznách a orloji Josefa Mánese. Nedokončil soupis grafického díla Adolfa Kašpara a monografii o J.Mařákovi. Byl autorem úvodních textů k monografiím malířů - Holbein, Kosárek, Cranach, Tintoretto, Mistr Theodorik. V samostatné tvorbě se věnoval především exlibris.