• cz
  • en
Produkty

Wünsche Vilém

Vilém Wünsche ( 1. 12. 1900 v Šenově - 3 .5. 1984 tamtéž ) malíř, kreslíř a ilustrátor


Studoval u prof. Hofbauera a Bendy na Uměleckoprůmyslové škole v Praze ( 1922 - 1923 ), na soukromé malířské škole F. Engelmüllera ( 1923 - 1924 ) a prof. Loukoty, Švabinského, Obrovského na Akademii výtvarných umění v Praze ( 1924 - 1931 ). Jako stipendista pobýval na Akademii v Paříži ( 1927 - 1928 ) . Jeho bohaté dílo zahrnuje kresbu, malbu, knižní ilustraci i grafiku. Tematicky jej zaujala průmyslová krajina Ostravska, ztvárnil především figurální kompozice s využitím jak volné krajiny, tak pohledů do městeských ulic, továrních dvorů a hal, typické ostravské postavy a výjevy z jejich života. V malířské tvorbě kladl důraz na obrysové kresby a kulturu barevného přednesu. V letech 1927 - 1949 člen Moravskoslezského sdružení výtvarných umělců v Ostravě, člen tvůrčí skupiny Bezruč. Zastoupen ve sbírkách Národní galerie v Praze a jiných státních a soukromých sbírkách.