• cz
  • en
Produkty

Liebscher Adolf

Adolf Liebscher ( 11. 3. 1857 v Praze - 11. 6. 1919 v Potštejně nad Orlicí ) malíř a ilustrátor


Mladší bratr malíře Karla Liebschera. Po studiu na reálné škole v Praze nastoupil do Uměleckoprůmyslové školy ve Vídni. Roku 1877 se zúčastnil soutěže na výzdobu foyer Národního divadla a obdržel druhou cenu. Poté vyzdobil osm lunet v divadelní chodbě Národního divadla. Zařadil se tak mezi umělce generace Národního divadla. Od roku 1881 byl nejprve učitelem kreslení, od roku 1895 docentem a od roku 1911 jako mimořádný profesor kreslení na České vysoké škole technické v Praze, kde vyučoval až do své smrti. Roku 1885 v Rudolfinu měl první svojí větší výstavu obrazů a studií, figurálních a krajinářských zachycených z jeho cest po Itálii, Moravě a Slovensku. Zúčastnil se také soutěže na výzdobu Národního muzea v Praze a získal druhou a třetí cenu. Společně se svým bratrem uspořádali soubornou výstavu v Kutné Hoře. Poté získal třetí cenu při soutěži o výzdobu dvorany Rudolfina v Praze. První cenu dostal roku 1897 při soutěži o výzdobu maleb oken v kostele Sv.Ludmily v Praze -Vinohradech. Podílel se výzdobách mnoha dalších staveb nejen i nás, ale i v zahraničí. Ve velkém rozsahu se věnoval nástěnným a nástropním malbám. Jeho doménou byly také velké obrazy s historickými náměty zejména s naší historie - Boj se Švédy na Karlově mostě, Pobití Sasíků pod Hrubou Skálou, Žižka před Kutnou Horou. S oblibou také zachycoval český a moravský venkov s jeho folklorem, který zachycoval na menších obrazech portrétních a především krajinářských. Jeho akademicky orientovaná, dobově ceněná tvorba naturalistického vyznění byla mnohdy dovedena až romantickému sentimentu a líbeznosti. Vlivem Vojtěcha Hynaise, který byl po krátkou dobu v Paříži jeho učitelem, se do jeho tvorby dostalo světlo v plenéru a později začala jeho malba být v důsledku sílícího vlivu impresionismu dynamicky uvolněnější a koloristicky sytější. Jako ilustrátor spolupracoval na obrazovém doprovodu velkých knižních edic jako byly například Ottovy Čechy, zámky a hrady Augusta Sedláčka. Po jeho smrti bylo uspořádáno několiv výstav jeho umělecké pozůstalosti - roku 1919 v Domě umělců v Praze, roku 1928 v Topičově salonu v Praze a též souborná společná výstava bratrů Adolfa a Karla Liebschera v pavilonu Myslbek roku 1943 v Praze.