• cz
  • en
Produkty

Mahelka Jindřich

Jindřich Mahelka ( 15. července 1919 v Přelouči - 3. 5. 1990 v Novém Městě na Moravě ) malíř, grafik a ilustrátor

V Čížkově tiskárně v Pardubicích se pod vedením Františka Schmieda vyučil litografem. Pod jeho vlivem se také pokoušel o vlastní grafickou tvorbu. Studoval na grafické škole v Pardubicích. Za další praxí a vzděláním odešel do Prahy, kde studoval na Ukrajinské akademii u profesora I.Kulece. Pak vstoupil na Akademii výtvarných umění v Praze 1935 - 1939( prof. V. Pukl a V. Silovský ) , kterou roku 1939 absolvoval na grafické speciálce profesora Vladimíra Silovského. Doménou Mahelkova díla se stala grafická tvorba, kde dokázal využívat dokonalé znalosti řemesla. Svou schopnost obrazového vyprávění příběhů pak nejlépe uplatnil v neopakovatelných knižních ilustracích. Pozoruhodná je rovněž jeho tvorba Ex Libris. Ve své tvorbě se věnoval prakticky všem druhům grafických technik, zejména pak hlubotisku a litografii, ale též olejomalbě. O jeho talentu a schopnostech svědčí fakt, že již v roce 1952 byl přijat za řádného člena prestižního Sdružení českých umělců grafiků Hollar. V letech 1957 - 1979 působil jako profesor na Střední odborné škole výtvarné v Praze na Hollarově náměstí v Praze. Od roku 1950 se účastnil výstav Hollara, jehož byl také posléze členem. Je zastoupen v Městské galerii v Přelouči.