• cz
  • en
Produkty

Suchý Vojtěch

Vojtěch(Adalbert) Suchý ( 27.4.1783 ve Švihově u Klatov - 25.8.1849 ve Vídni ) malíř miniatur a podobizen.
Žák vídeňské akademii roku 1802. Studoval, pracoval a žil ve Vídni. Díky své vynikající malířské a kreslířské suverenitě dosáhl značné dobové popularity a rozsáhlé společensky exponované klientely. Počáteční práce jsou většinou kresebnou a modelační pečlivostí poplatné empíru, jeho pozdější miniaturní portréty malované s řemeslnou perfektností a romantickým půvabem patří nepochybně k nejlepším vídeňským měšťanským podobiznám drobného formátu ve dvacátých a třicátých letech. Věnoval se také i pastelu a podobiznám malovaným olejem, v nichž prokázal nemenší mistroství. Ve Vojtěchu(Adalbertu) Suchému můžeme spatřovat nejlepšího českého miniaturistu první čtvrtiny 19.století, i když jeho dílo patří svým zaměřením i vznikem do okruhu vídeňské drobné malby.