• cz
  • en
Produkty

Sozanský Jiří

Jiří Sozanský (27. června 1946 Praha - ?) - malíř, grafik, sochař

Studoval u prof. F. Jiroudka na AVU v Praze (1967-1973). Je mnohostranně zaměřeným výtvarníkem. Námětově se orientuje na krajinu (především Mostecko), portrét, architektonické konstrukce s figurami, figurální kompozice. Zpravidla doplňuje jemnou kresbu tužkou barevnými akcenty. S oblibou pracuje v cyklech. Svými výtvarnými projekty vypovídá o lidství poznamenaném válkou a totalitnimi režimy. Práce jsou soustředěny na člověka v mezních situacích. Sérii výtvarných akcí a environmentů uskutečnil např. v Památníku Terezín (sympozium, 1980), ve zdevastovaném městě Most těsně před jeho likvidací, ve vyhořelém Veletržním paláci v Praze, ve věznici ve Valdicích, v odsvěceném jezuitském kostele v Litoměřicích a jinde, kde propojil výtvarné obory malířské a sochařské spolu s objekty, fotografií, filmem, instalaci a fyzickou akcí. V druhé polovině deva desátých let jezdil do válečného i poválečného Sarajew a ve vyhořelé sarajevskě knihovně uskutečnil protek Forum Populi. Koncern 80. let spolupracoval také s Fran couzskýrn mimem D. C. Maurinem (environment Uzavře no, 1988), 1992 se podílel na výtvarném sympoziu Barok a dnešek v Litoměřicích, 1999 jej zaujal samizdatový ope dila básníka Jana Zahradníčka, který ho inspiroval k vy tvoření série leptů, svérázné pracujicich s básnickým taxtem.

Samostatné výstavy (výběr)

1976 - Památník Terezín, 1980, 1981,1986 - Hluboká nad Vltavou, AJG, Ptirůstky, 1991 - Kolin, Regionální muzeum (s J. Načeradským a K. Pauzerem), 1984 - Liberec, OG, 1985 - Praha, Galerie D - Baden-Baden (Německo)

Ceny

1988 - Grant Jackson Pollock Krasner Foundation. 1995 - Grant Open Society Fund, Praha. 1996 - Čestné uznání za přínos humanismu. Mezinárodní centrum miru, Sarajevo.