• cz
  • en
Produkty

Oberthor Karel

Karel Oberthor (15.7. 1921 v Praze - 30.6. 1996 v Praze) - malíř, grafik

Vyučil se kamenotiskařem v Průmyslové tiskárně v Praze (1938-1940), studoval na Ukrajinské akademii u prof. I. Kulce (1940-1942) a na AVU v Praze (1945-1949), kde 1950 absolvoval čestný rok. Člen SČUG Hollar. Věnoval se malbě, volné a drobné grafice a volné kresbě. Vytvořil stovky exlibris, provedených většinou výrazně barevnou litografií nebo dřevorytem. Opakovaně se vracel do jižních Čech, zejména na Prachaticko. V krajinomalbě zdůrazňoval vše, co souvisí s lidskou tvořivou aktivitou. Vstupoval i do jiných tematických okruhů, mezi nimiž podstatné místo zaujímají humorní domácí skřítkové, dominantní však zůstává motiv koně v nejrůznějších významových souvislostech. Jednotlivé postavy, dvojice či skupiny koní, romantické imaginární krajinné vize, příznačné stylizované siluety stromů, ptáci a lidské postavy jsou prostředkem k vyjádření neomezené škály citů, pocitů a vztahů. Litografii a monotyp obohatil řadou dosud neznámých postupů. Zastoupen ve sbírkách NG v Praze, MG v Brně, Krajské galerie ve Zlíně, GVU v Ostravě a jinde.

Samostatné výstavy (výběr)

1952 - Praha, Hollar, 1953 - Ostrava, Dům umění, 1958 - Hluboká, AJG, 1967 - Moravská Třebová, Městské muzeum, 1984 - Husinec (se Z. Oberthorovou), 1986 - Vodňany, Městské muzeum - Prachatice, Dolní brána, 1987 - Tokio, Galerie Towo.

Kolektivní výstavy (výběr)

1948, 1949, 1951, 1952, 1953, 1964 - Praha, Hollar (členské výstavy), 1959-1960 - Praha, Jízdárna Pražského hradu a Mánes, IV. přehlídka československého výtvarného umění, 1967 - Praha, Mánes, 50 let SČUG Hollar, 1982 - Terezín, Památník, výstava k Mezinárodnímu dni studentstva, 1984 - Hluboká nad Vltavou, AJG, česká kresba 20. století, 1988 - Praha, Galerie D, Současné české exlibris.

Ceny (výběr)

1979 - 2. cena na výstavě exlibris v Paříži. Zlatá medaile a čestné členství Akademie umění a práce, Parma. 1982 - Medaile Lidice. 1983 - Medaile Praha za aktivní podíl na přípravě Světového shromáždění za mír a život proti válce, Česká mírová rada. 1986 - Zlatá medaile 1. třídy města Strakonic. Medaile české mírové rady. Čestný diplom města Terezín.