• cz
  • en
Produkty

Jakub František

František Jakub (22.12.1875 v Praze - 24.1.1940 v Praze) malíř
Studoval v letech 1893 - 1900 na pražské Akademii nejprve v ateliéru profesora Maxmiliána Pirnera, poté u profesora Vojtěcha Hynaise. Publiku se představil od roku 1904 na výstavách Krasoumné Jednoty v Rudolfinu velkými náladovými městskými pohledy na pražské přístavy a nábřeží. Později byl známý především jako malíř dekorativně působících alegorických figurálních kompozic. Jeho díla byla ovlivněna zejména
tvorbou francouzského malíře Henriho Le Sidanera, jehož práce byly vystaveny v Praze ve Spolku výtvarných umělců Mánes a francouzskou salonní malbou konce 19.století.  Byl autorem celé řady portrétů a několika zátiší. Vystavoval také v zahraničí v Německu, Anglii, Jugoslávii a roce 1926 v Benátkách na mezinárodní výstavě. Díky svému sklonu k dekorativně efektním řešením získal zakázky na výzdoby veřejných městských budov - prezidium Vinohradské spořitelny v Praze, Hospodářská záložna v Berouně a Hlinsku, kolumbarium Husova sboru církve československé v Praze. Vystavoval s Jednotou umělců výtvarných a velkou soubornou výstavu měl v září 1937 v Praze v Myslbeku.
Jeho obrazy byly často reprodukovány ve Zlaté Praze.