• cz
  • en
Produkty

Šetelík Jaroslav

Jaroslav Šetelík (10.8.1881 v Táboře - 12.12.1955 v Praze) malíř a kreslíř
Studoval u E.K.Lišky na Uměleckoprůmyslové škole v Praze a na Akademii výtvarného umění v Praze u prof.Ottenfelda 1903-1904. Po studiích na Akademii výtvarných umění v Praze se vydal na cesty po Evropě a na delším studijním pobytu zakotvil ve Francii a Itálii. Těžiště jeho tvorby je v krajinomalbě realizované jak v řadě monumentálních pláten, tak ve studiích lesů a hor a náměty také čerpal na četných zahraničních cestách. Za pobytu v Holandsku 1921-1922 vytvořil 40 obrazů určených k propagaci holandských měst. Nejznámější jsou jeho olejomalby vystihující Prahu ve všech jejích podobách a náladách. Maloval zejména staropražské pohledy v impresionistické náladě. Dalšími náměty byly veduty a motivy Plzně,Brna,Čáslavi,Kutné Hory,Loun. Na rozhraní 20. a 30. let vytváří mimo jiné soubor pražských akvarelů, jejichž soubornou výstavu měl v roce 1932 v Topičově salonu v Praze. Příležitostně se věnoval i nástěnné malbě a ilustraci,kresby publikoval ve Zlaté Praze. Byl oceněn Grand Prix na výstavě v Barceloně roku 1929.Byl členem Umělecké Besedy a Krasoumné jednoty. Zastoupen ve sbírkách Národní galerie,dalších státních a soukromých sbírkách u nás a v zahraničí. Samostatné výstavy měl 1901 v Rudolfinu,1902 Umělecká Beseda v Praze,1908 Krasoumná jednota v Praze,1932 Topičův salon retrospektiva.