• cz
  • en
Produkty

Němejc Augustin

Augustin Němejc ( 15. 3. 1861  Nepomuk u Plzně - 16. 8. 1938 Plzeň ) malíř

Vyučil se jako hodinář, v letech 1883 - 1884 již však studoval malířství u prof. Františka Sequense na Akademii výtvarných umění v Praze, jeho studium pokračovalo na akademii v Mnichově 1884 - 1885 ( Akademie der bildenden Künste ) u prof. Alexandr von Wagner, Nicolaos Gyzes. Po svých studiích působil jako malíř a pedagog v Plzni. Jeho obrazy představovaly hlavně život prostých lidí na Plzeňsku. Za obraz - Beznadějná láska - získal na Všeobecné zemské jubilejní výstavě v Praze 1891 roční Hlávkovo stipendium v Paříži, kde se seznámil s Vojtěchem Hynaisem. Člen spolku mladých českých výtvarníků - Škréta, Jednota umělců výtvarných ( 1898 - 1952 ) , Spolku výtvarných umělců Mánes, České Akademie věd a umění, od roku 1925 Svaz západočeských výtvarných umělců. Souborná v Plzni roku 1920 a v Praze Jednota Umělců výtvarných v Obecním domě, Obrazárna v Plzni. Vystavoval též na výročních výstavách Spolku Mánes. Zastoupený svými obrazy : Galerie hlavního města Prahy, Západočeské galerie a muzea v Plzni.