• cz
  • en
Produkty

Jan Antonín Vocásek - Hrošecký

Jan Antonín Vocásek - Hrošecký ( 26. 2. 1706 v Rychnově nad Kněžnou - 26. 6. 1757 tamtéž ) malíř
 
Jako mladý autodidakt zaujal Vocásek - Hrošecký pozornost hrabat Kolowratů, kteří ho přijali do svých služeb a umožnili mu školení v okruhu malířů činných na zámku v Rychnově. Jeho sňatek s Veronikou Kapounovou, sestrou rychnovského řezbáře a malíře Jeronýma Kapouna, dokládá Vocáskův úzký vztah k této umělecké rodině, která ho ovlivnila v jeho tvůrčím vývoji. Zejména jeho spolupráce s Kapounem v poutním kostele sv. Havla v Rychnově nad Kněžnou, též snad zprostředkování zakázky na ilustrování modlitební knihy vydané pro poutníky k zázračné Madoně svatohavelské. O tom svědčí dva titulní listy, které vytvořil podle Vocáskových předloh význačný dvorní rytec hraběte Šporka v Kuksu Jindřich Michael Rentz.
 
Kromě jednoho dochovaného portrétu pátera Václava Jana Řeháka z Bartošovic, lze ze zachovaného díla nevelkého rozsahu usoudit, že se věnoval zejména malbě zátiší. Lovecká záliba hraběte Kolowrata se odrazila v obrazech s loveckými, rybařskými trofejemi a obdobnými zátišími, na nichž je různorodé aranžmá se zastřelenými ptáky, hracími kartami, noži, květinami, ovocem a hmyzem. Kompozičně, výběrem motivů a zejména způsobem malby připomínající miniatury naznačují, že se Vocásek mohl školit u malíře J. G. Beitlera, rovněž činného na zámku v Rychnově. Též bohatá kolowratské sbírka zátiší obsahující díla Isaaka Godyna, Jana Baptisty Bouttatse, Cornelise Norberta Gysbrechta a Johanna Georga Hinze ho jistě velmi zajímala a obohatila jeho malířský rozhled.
 
Podepisoval se též " Hrosechecky ( Hrošecký ) " podle města Hroška v rychnovském kraji, kde se narodila jeho matka.