• cz
  • en
Produkty

Gross František

František Gross (19. dubna 1909 Nová Paka - 27. června 1985 Praha) malíř a grafik

Studium : ČVUT ( 1927 - 28 ) a UMPRUM v Praze ( 1928 -31 ). 1941 - 52 člen UB, 1942 - 48 Skupiny 42, od 1945 SČUG Hollar, od 1961 skupiny Radar. - Jeho dílo charakterizuje rozpětí mezi racionálním a fantazijním, mezi konstrukcí a hrou. V těchto krajních pólech a jejich dotycích se rozvíjí osobitá autentická tvorba, která již ve 30. letech předjala některé výtv. problémy poválečného umění. Ve svých malířských začátcích se zajímal o prostorovou stavbu obrazu, podněty kubismu zpracovával ve smyslu kon-struktivním. Ale již 1934 - 35 objevil pro sebe techniky podněcující imaginaci ( frotáže, koláže, střihané rébusy ) , které jej přivedly 1937 k obrazům - objektům ( např. asambláž na Maldororovo téma, Večer Igora Stravinského ). V této době maloval také obrazy, jejichž barevné a tvarové konfigurace ve svém rytmickém uspořádání upomínají na absurdní funkce pitoreskních strojků. 1937 namaloval oponu pro večer J. Seiferta v D 38 a účastnil se výstav pořádaných E. E Burianem. Závěrem tohoto období jsou malířsky neobyčejně kultivované podané protějšky - Strojky před penzijním Ústavem a Malostranské střechy ( 1938 ), které jsou výtvarnou transformací dojmů z moderního města.