• cz
  • en
Produkty

Gross František

František Gross (19. dubna 1909 Nová Paka - 27. června 1985 Praha) - malíř a grafik

S: ČVUT (1927-28) a UMPRUM v Praze (1928 -31). 1941-52 člen UB, 1942-48 Skupiny 42, od 1945 SČUG Hollar, od 1961 skupiny Radar. - Jeho dílo charakterizuje rozpětí mezi racionálním a fantazijním, mezi konstrukcí a hrou. V těchto krajních pólech a jejich dotycích se rozvíjí osobitá autentická tvorba, která již ve 30. letech předjala některé výtv. problémy poválečného umění. Ve svých malířských začátcích se zajímal o prostorovou stavbu obrazu, podněty kubismu zpracovával ve smyslu kon-struktivním. Ale již 1934-35 objevil pro sebe techniky podněcující imaginaci (frotáže, koláže, střihané rébusy), které jej přivedly 1937 k obrazům - objektům (např. asambláž na Maldororovo téma, Večer Igora Stravinského). V této době maloval také obrazy, jejichž barevné a tvarové konfigurace ve svém rytmickém uspořádání upomínají na absurdní funkce pitoreskních strojků. 1937 namaloval oponu pro večer J. Seiferta v D 38 a účastnil se výstav pořádaných E. E Burianem. Závěrem tohoto období jsou malířsky neobyčejně kultivované podané protějšky - Strojky před penzijním Ústavem a Malostranské střechy (1938), které jsou výtv. transformací dojmů z moderního města.

Souhlasím

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Více informací