• cz
  • en
Produkty

Marees

George Marées či Des Marées, Desmarées ( 29. 10. 1697 ve Švédsku, Stockholm nebo Österby - 3. 10. 1776 v Mnichově v Německu ) malíř
 
Rodina de Marées pochází z Francie, v 15. a 16. století přesídlila do Holandska a Německa. Už jeho dědeček byl umělcem, který působil v Brémách v Německu. Otec byl byl manažer železárny v Gimo u. Osterby ve Švédsku. Matka, která se narodila van Meytens, patřila k slavné holandské umělcké rodině Meytens. Po smrti rodičů Marées přišel v roce 1700 do Stockholmu, kde byla malířská škola  Martina van Meytens, příbuzného jeho matky. Roku 1720 se stal samostatným portrétním malířem.
 
V následujících letech portrétoval švédskou aristokracii, v konvenčním stylu, ale lehkou elegantní malířskou technikou se svěží barevnou paletou, čímž převyšoval tamní švédské malíře. Například Portrét admirála Appelboma nebo kancléře Arvida Horna. V roce 1724 opustil Švédsko, nejdříve cestoval do Amsterdamu, kde vystavoval své portréty a získal peníze na svojí další cestu. Později přicestoval do Norimberku, kde bydlel u svého bratra Abrahama. Tam navštěvoval kreslířskou akademii, která byla vedena Joh. Daniel Preisslerem. Roku 1725 odešel do Benátek, kde se dále vzdělával v umělecké škole Piazzetty. Po krátkém pobytu v Římě se vrátil nazpátek do Benátek. V roce 1728 působil opět v Norimberku, brzy ho najdeme též v Ausburgu. V roce 1730 byl jmenován do Mnichova, kde maloval některé portréty pro kurfiřta Karla Alberta. Stal se dvorním malířem kurfiřta, též pracoval pro bavorskou aristokracii. Později po smrti své ženy pracoval pro biskupa Clemense Augusta z Kolína v Bonnu v letech 1745 - 1749 a 1752 - 1754. V tomto období se změnil jeho styl pod vlivem francouzského vzdušného rokoka. Jeho barevnost se stala světlejší. Působil na zámku v Brühlu. V roce 1752 na dvořehraběte Wilhelma von Hessen - Cassel. Po jeho návratu roku 1754 do Mnichova, působil také v roce 1763 u biskupa ve Würzburgu a Bamberku. Poté ho v roce 1767 povolal kurfiřt do Mainzu. V Mnichově působil a pracoval pro kurfiřta Maxe III. Josefa. V této době mění  svůj styl ve stylu francouzského rokoka, jeho šerosvit je světlejší a  ve své paletě barev používá  světlé, duhové barvy. V Mnichově maloval obrazy  pro kurfiřta Maxe III. Josefa - většinou schematicky složené dílenské obrázky, ale některé, jako například portrét Kurfiřta  při snídani, s intimní atmosférou charakterizuje rokokový  styl. Vedle portrétů vytvořil některé oltářní obrazy pro kostely a kláštery v Mnichově a jeho okolí.
 
Je zastoupený svými díly ve Švédsku v Národní galerii a na zámcích Gripsholm, Boo, Claestrop, Främmestad, Skokkloster, Vibyholm. V Německu v Alte Pinakothek v Mnichově, na zámku v Schleissheimu, v Berchtensgadenu, na zámku v Rieden, v Talhausenu a Brühlu. Též  v Gemäldegalerii v Berlíně, Augsburgu, Drážďanech a Ansbachu. Též v soukromých sbírkách po celém světě.