• cz
  • en
Produkty

Pavla Fořtová - Šámalová

Pavla Fořtová – Šámalová ( 23. 6. 1886 Praha – 4. 3. 1974 v Praze )


studovala u Heleny Emmingerové, Emy Krostové a Václava Jansy. Často studijně navštěvovala cizinu ( Egypt, Řecko, Dalmácie, Paříž, Mnichov ) .  Byla členkou Kruhu výtvarných umělkyň. V letech 1905 a 1906 vystavovala v Praze v Krasoumné jednotě pod rodným jménem Kropfová a potom až v r. 1933 v Kruhu výtvarných umělkyň v Obecním domě v Praze. Soubor jejích akvarelů a lehce kolorovaných kreseb ( z cest po jihu, z Prahy a z Trenčína ) byl vystaven v únoru 1934 v Topičově saloně v Praze ( 65 prací ) . Šlo jí o věcně popisné zachycení přírodních a architektonických motivů a o studijní záznamy uměleckých památek ( starého Egypta, v Thébských hrobech, Staré Prahy, Trosek aj. ) . O těchto svých zkušenostech připravila rozsáhlou uměleckou publikaci Egyptský ornament ( 350 vzorů ) . S Kruhem výtvarných umělkyň vystavovala od r. 1933 v Praze i v cizině, od r. 1935 ve Zlínském saloně, dále v Londýně, Paříži a v Edinburgu. Nový soubor 75 prací, zejména z Nizozemí, Itálie, Slovenska a jižních Čech vystavila v září 1936 v Myslbeku v Praze. V letech 1935 - 1937 pobývala  v Holandsku, Německu a Anglii, kde pracovala nejen na akvarelech a kresbách starých architektur a krajin, ale doplňovala též v muzeích vědecký komentář ke sbírce staroegyptského ornamentu. Od r. 1938 pracovala na akvarelech a kresbách po českých městech. Část architektonických studií použila k ilustracím knih Cyrila Merhouta: Maltézský ryneček, Malostranské mlýny a Ostrov Kampa. V r. 1940 ilustrovala Paměti babičky Kavalírové v Topičově edici. Jako grafička se zabývala menšími lepty ( suchou jehlou), které ji vyučila Helena Emingerová. V r. 1948 vystavovala v Umělecko průmyslovém muzeu v Praze a ve Františkových Lázních. Ve stejném roce vydala knihu Egyptský ornament.
Prvním manželem Pavly Kropfové byl Prokop Fořt ( syn dr. Josefa Fořta, rakouského ministra obchodu v období od 2.6.1906 do 1.11.1907 ) . Druhým manželem byl známý český a československý politik, účastník protirakouského a protinacistického odboje dr. Přemysl Šámal ( 1867-1941 ) , mimo jiné i první primátor hl. m. Prahy ve zřízené Československé republice a kancléř T. G. Masaryka a Edvarda Beneše.