• cz
  • en
Produkty

Zuska František

František Zuska (12. června 1887 ve Svinařově – 27. ledna 1955 v Praze) byl český malíř, sochař a medailér.V letech 1903 až 1905 se učil u Josefa Seligera, dekoračního malíře v Žatci, po vyučení pracoval až do října 1907 jako dekorační malíř u různých firem v Curychu, Mnichově, Berlíně, Hamburku, Lübecku a Drážďanech.

Od r. 1907 do r. 1908 studoval na Drážďanské umělecké škole (Dresdner Kunstschule). Jeho učiteli byli Guido Richter, Wolfgang Müller, Herrmannn Dittrich, Franz Hochmann, Karl Höfer a Paul Börner.

V letech 1908–1914 studoval na Královské akademii výtvarných umění v Drážďanech (Königliche Akademie der Bildenden Künste zu Dresden, dnes Vysoká škola výtvarných umění v Drážďanech). Zde studoval u profesorů Richarda Müllera,[1] Oskara Zwintschera a především Otto Gussmanna, jehož akademický mistrovský ateliér navštěvoval od r. 1909 až do r. 1914. Akademii absolvoval velmi úspěšně, během studia získal v r. 1909 prémii, v r. 1911 malou stříbrnou medaili a konečně v r. 1914 za obraz Matka Země velkou zlatou medaili a cestovní stipendium.

Během studií a zejména po absolutoriu podnikl četné studijní cesty po celém Německu a Rakousko-Uhersku, dále Švýcarsku a Francii, opakovaně navštívil tehdejší Ruské Polsko.Po vypuknutí 1. světové války narukoval v červnu 1915 i během válečné služby se věnoval výtvarné činnosti. Když se v r. 1917 navrátil do Lince, zorganizoval tam výstavu svých prací, další výstavu pak uspořádal na přelomu let 1917 a 1918 v pražském Rudolfinu.

Koncem roku 1918 se vrátil do civilního života, ale už v lednu 1919 se stal aktivním důstojníkem československé armády.
Vzdor tomu, že se v meziválečném období mohl umělecké tvorbě věnovat jen ve volném čase, vytvořil v těchto letech velké množství olejomaleb, valnou většinu svých sochařských děl včetně několika projektů realizovaných ve veřejném prostoru, několik desítek medailí a plaket a mnoho dalších výtvarných prací. I když je řada jeho děl tematicky svázána s armádou, je jeho umělecká tvorba námětově velmi široká výtvarně rozmanitá.

K 1. září 1939 stal profesorem výtvarných předmětů na tehdejší Státní průmyslové škole sochařské a kamenické v Hořicích.


Souhlasím

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Více informací