• cz
  • en
Produkty

Muzika František

František Muzika ( 26. 6. 1900 Praha - 1. 11. 1974 Praha )  malíř, ilustrátor, knižní grafik, scénograf

Studoval u profesorů J. Loukoty, V. Nechleby, J. Obrovského, J. Štursy a K. Krattnera na AVU v Praze ( 1918 - 1924 ) , poté roční stipendijní pobyt ve Francii. Působil jako profesor na UMPRUM v Praze ( 1938 ) a 1945 - 1970 jako profesor na VŠUP tamtéž. Od 1921 člen Devětsilu, Od 1923 člen SVU Mánes, člen SČUG Hollar. V počátcích malby vytvořil v duchu dobové sociální malby řadu figurálních kompozic i krajin, jejichž záměrně primitivizující formu obohacoval poetickým přídechem magického realismu. Z 30. let se datují jeho zátiší, vycházející z pojetí lyrického kubismu, ve druhé polovině 30. let dospěl k imaginativní malbě blízké surrealismu. Tímto způsobem maloval své vnitřní představy mající podobu metamorfovaných věcí a postav. Dílo se stále víc vymaňovalo z ortodoxního surrealismu, až dospělo k čistému výtvarnému lyrismu. Vytvořil vlastní svět imaginace, vyrůstající ponejvíce z mikrokosmu organické a neorganické přírody. Od počátku 50. let získaly jeho fantazie podobu buněčných tkání a pavučinových pletiv ( cyklus Stromy ) . V 2. polovině 50. let malíř využíval celé plochy obrazu ( Bažina, Niké, Město ) . Nové tvary a nové formy přinesly cykly Mohyl, Skořápek v modré a červené a Totemů. 60. léta pak znamenala návrat k malbě neurčitých básnických objektů (cyklus Elsinorů a Citadel). Vedle malby se věnoval volné, užité a drobné grafice, ilustraci, typografii, karikatuře, výtvarné kritice a scénografii, přičemž všechny tyto obory výrazně ovlivnil.

Samostatné výstavy
1928, 1930 ( Aventinská mansarda ), 1931, 1933 - Praha, 1931 - Brno, Vaňkova galerie, 1946 - Praha, Hořejšova galerie, souborné výstava - Hradec Králové, 1963 - Ústí nad Orlicí - Praha, 1964 - Praha, Galerie Fronta,  1976 - Praha, Galerie Fronta, Scénická tvorba, 1977 - Praha, Galerie Fronta, Knižní tvorba, 1979 Roudnice nad Labem, Galerie výtvarného umění, Obrazy z let 1933 - 1977, 1981 - Praha, NG, Valdštejnská jízdárna, Životní dílo, 2000 - Praha, Výstavní síň VSUP (retrospektiva)