• cz
  • en
Produkty

Tondl Karel

Karel Tondl ( 2. 7. 1893 v Krásně u Valašského Meziříčí - 3. 2.1 980 v Praze ) malíř, grafik, ilustrátor, historik umění, pedagog a hudebník


Studoval na Akademii výtvarného umění v Praze u prof. Jana Preislera, Vlaho Bukovace, Josefa Loukoty a Maxe Švabinského v letech 1911 - 1917, dějiny umění, estetiku a filozofii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze,  doktorát složil roku 1927. Plastickou anatomii, matematiku, geometrii a perspektivu na Českém vysokém učení technickém v Praze  ( souběžně s AVU ) a grafiku na Sorbonně v Paříži ( 1918 - 1919 ) .Studijní cesty po Evropě a USA, několik let žil v Paříži a ve Švýcarsku. Působil v gobelínové dílně v Madridu a Vatikánských mozaikářských dílnách v Římě. Pedagog Státní grafické školy v Praze od roku 1925. Věnoval se malbě, volné grafice, ilustraci,známkové tvorbě, monumentálním kompozicím, gobelínům. Vynikal jako tvůrce monotypů a dřevorytů. Jako krajinář se zobrazoval okolí Prahy, Veřovice, Slovácko a motivy z Alp. O umění přednášel i publikoval. Vydával bibliofilské tisky, grafické práce byly vydávány i jako prémie Hollara.Věnoval se hře na housle, koncertoval jako sólista. Zakladatel Spolku výtvarných umělců Aleš, s nímž vystavoval. Člen Societé Nationale des Beaux-Arts v Paříži, Print Society v Londýně, Umělecké besedy Slovenské v Bratislavě, Sdružení českých umělců grafických Hollar ( od roku 1919 ). Souborně vystavoval v Paříži a ve Švýcarsku. Zastoupen v Národní galerii v Praze a mnoha státních i soukromých sbírkách.