• cz
  • en
Produkty

Král Jaroslav

Jaroslav Král (5. prosince 1883 Malešov u Kutné Hory - 22. března 1942 koncentrační tábor Osvětim) malíř, kreslíř, kulturněpolitický činitel

S: Po studiu na německé reálce v Čes. Budějovicích UMPRUM v Praze (1901-04, E. C. Liška, A. Hofbauer, J. Preisler, S. Sucharda) a pak Akademie (AVU) v Praze (V. Hynais). Zahraniční cesty 1907 Drážd'any, 1911 Mnichov, 1924 a 1934 Paříž, 1926 Itálie. 1908-10 žil v Praze, 1910-16 v Písku, Mladé Boleslavi a Svolšině u Střílek na Moravě, od 1916 trvale v Brně, kde byl 1917-18 učitelem na gymnáziu, 1921-28 asistentem kreslení na čes. technice. Zatčen 29. 3. 1941. Spoluzakladatel (1919) KVU Aleš v Brně, 1922 zakládající člen brněnské Skupiny výtvarných umělců, od 1927 člen SVU Mánes v Praze. 1928-38 spolupráce s brněnským časopisem Index, od 1930 člen brněnského spolku Levá fronta. - K. se připojil k hlavnímu proudu moderního čes. umění s opožděním, ale s uvážlivě trvalou důsledností. Rané práce většinou nevybočily z popisnosti, i když se některé přiblížily uvolněným rukopisem obrazům z 1. výstavy Osmy (Nedělní odpoledne v Písku, 1907, MMB). Objevil se i nesmělý náznak kubistické formy (Hlava muže, 1912).