• cz
  • en
Produkty

Svolinský Karel

Karel Svolinský ( 14. 1. 1896 Sv. Kopeček u Olomouce - 16. 9. 1986 Praha )  malíř, grafik, ilustrátor, scénograf, pedagog


Vyučil se řezbářem v Praze ( 1910 - 1916 ) , studoval grafiku a malbu u prof. Š. Zálešáka a sochu u prof. B. Kafky na UMPRUM v Praze ( 1919 - 1926 ) . Po zranění byl nucen zaměřit se na grafiku a nástěnnou malbu, kterou absolvoval u prof. F. Kysely tamtéž ( 1922 -1927 ) . 1928 získal státní stipendium. Působil ve speciálním ateliéru užité grafiky jako vedoucí a profesor na VŠUP v Praze ( 1945 - 1970 ) . Ve své tvorbě se orientoval zejména na kresbu, byl však všestranně nadaným umělcem. Čerpal z lidového výtvarného projevu. Kresbu charakterizuje citlivá, tenká, črtaná linie, barva jen náznakově koloruje kresebně vymezený tvar. Jeho dílo má blízko k lidovému projevu i poezii, do které přetváří skutečnost. Věnoval se i kresebným studiím pohybu ( tance a sportu ) , zúročil je při návrzích tanečních lidových kostýmů ( pro Skupinu J. Jeřábkové - Slovenské tance, Moravské dvojzpěvy ) . Tvořil téměř všemi grafickými technikami.